תחזיות לשוק הנדל"ן – בסיס המידע, כלים, שיטות

התחזית הטובה ביותר היא זו שמגשימה את עצמה – ציפיות יוצרות השפעה גם בשוק הנדל"ן

(c) כל הזכויות שמורות  - המידע באתר זה מוגן בזכויות יוצרים
תאריך עדכון אחרון November 10, 2010
Real Facts about Real Estate 
   באתר זה לא תמצא "מציאות" נדל"ן - כאן תלמד איך ליצור אותן

www.Nao.co.il
הגורם הכלכלי\ הפעולה\ האירוע
NR
מאפיינים מיוחדים והערות המערכת
קישורים ממומנים
NR - דירוג נדלנליין לחשיבותו וליעילותו של האתר\הלוח\הכלי בסולם של אחד עד עשר 

ראה גם רשימת בדיקה – איך לנתח משמעותו של נתון כלכלי על שוק הנדל"ן

תחזית כלכלית לשוק הנדל"ן חשוב שתבנה על מקורות מהימנים, לנתוני שוק רבים יש השפעה כלכלית על שוק הנדל"ן, האירועים הכלכליים והמהלכים השונים בכלכלה הישראלית ובכלכלה העולמית מחזקים או מחלישים ביקוש לנדל"ן, משפיעים על מרכיב הריבית ועל ידי כך מאיצים התפתחות מחירים בכיוון מסויים, משפיעים על התשואה מהנכסים, משפיעים על רכיב הסיכון שבהשקעת הנדל"ן, כל אלו ישפיעו על תחזית הנדל"ן הספציפית שלך.
מדד הנדל"ן – עיתונות ישראלית