מחירוני נדל"ן זמינים באינטרנט

מחירון לפי מאגרי מידע באינטרנט – שימו לב לאמינות המידע ולתאריכי העדכון באתר
(c) כל הזכויות שמורות  - המידע באתר זה מוגן בזכויות יוצרים
תאריך עדכון אחרון September 25, 2011
Real Facts about Real Estate 
   באתר זה לא תמצא "מציאות" נדל"ן - כאן תלמד איך ליצור אותן

www.Nao.co.il
אתרים עם מחירון לנדל"ן באינטרנט
NR
מאפיינים מיוחדים והערות המערכת
קישורים ממומנים
NR - דירוג נדלנליין לחשיבותו וליעילותו של האתר\הלוח\הכלי בסולם של אחד עד עשר 
מחירוני נדל"ן הם כלי טוב לקבלת אומדן ראשוני על מחיר צפוי לנכס מקרקעין באזור מסויים, אם כי יש לבדוק היטב את מועדי העדכון של האתר ומאגר הנתונים שלו, ולהצליב אינפורמציה עם מידע ממחירונים אחרים, אין לראות במידע המופיע במחירונים כמידע שרק עליו יש להסתמך, הניסיון מלמד שמחירי הנדל"ן משתנים